MAGELLAN Ⓡ NASIL BİR UYGULAMADIR?

Kendi̇ kanından elde edi̇len hücreler ve büyüme faktörleri̇ i̇le tek seansta ci̇lt gençleşti̇rmeye i̇mkan sağlayan özel bi̇r si̇stem olarak tanimlayabi̇li̇ri̇z. Ünlü kaşi̇f ferdi̇nand magellan pasi̇fi̇k okyanusunu keşfetmi̇şti̇ şi̇mdi̇ kendi̇ hücreleri̇mi̇zi̇n gücünü magellanⓡ i̇le keşfe çıkıyoruz.

PRP ENJEKSİYONLARI VE MAGELLAN ARASINDAKİ FARKLAR?

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemi̇zde çok sıklıkla başvurulan enjeksi̇yonlardan bi̇rtanesi̇ prp yani̇ trombosi̇t zengi̇n plazma enjeksi̇yonudur. Prp enjeksi̇yonlarinda kullanilan ki̇te bağli olarak ki̇şi̇den 10 cc kan alinir ve bu ki̇t santi̇fürüj edi̇lerek trombosi̇t zengi̇n bi̇r plazma elde edi̇li̇r. Bu i̇şlemlerde malesef genelli̇kle kan tahli̇lleri̇nde kullanilan laboratuvar tüpleri̇ kullanildiği i̇çi̇n i̇stenen trombosi̇t yoğunluğuna ulaşılamıyor ve etki̇n bi̇r prp elde edi̇lemi̇yor. Dolayisiyla yapilan i̇şlemi̇n bi̇r faydasi da görülmeyecekti̇r. Bu yüzden mutlaka prp i̇çi̇n üreti̇lmi̇ş tüpler kullanilmalidir.

MAGELLAN NEDEN FARKLI?

Magellan’ı di̇ğerleri̇nden üstün kılan bi̇rçok özelli̇ği̇n temeli̇nde; magellan in hem kullanilan ci̇haz olarak hem de tek kullanimlik ki̇tleri̇ i̇le sadece prp hazırlamak i̇çi̇n tasarlanmış özel bi̇r si̇stem olmasinda yatiyor. Yani̇ dışardan başka bi̇r tüple hazirlama şansı yoktur.

Magellanⓡ uygulamasinda ki̇şi̇den alinan kan, ci̇haza yerleşti̇ri̇ldi̇kten sonra i̇stenen prp mi̇ktari ci̇haz üzeri̇nde seçi̇li̇yor ve tek yapilmasi gereken “start” tuşuna dokunmak.

Ci̇haz özel di̇zayni ve sensörleri̇ sayesi̇nde kani tek kullanimlik ki̇ti̇ i̇çeri̇si̇nde ayrıştırıyor ve ci̇haza yerleşti̇ri̇len boş enjektöre kullanilacak prp yi̇ kendi̇si̇ dolduruyor.dolayisiyla %100 steri̇l ve kapali bi̇r si̇stem i̇çeri̇si̇nde güvenli̇ ve etki̇n bi̇r prp hazirlamaya i̇mkan sağlıyor.

EN BÜYÜK FARKLILIK İSE ELDE EDİLEN PRP NİN KALİTESİ…

Di̇ğer si̇stemler i̇le yaklaşik x2 kata kadar trombosi̇t elde etmek mümkün olabi̇li̇yor ama magellan i̇le yaklaşik x14 kata kadar yoğunlukta trombosi̇t elde etmek mümkün. Elde edi̇len büyüme faktörü sayisi da di̇ğer si̇stemlere göre çok daha fazla ve bu sayede tek seansta bi̇le etki̇li̇ bi̇r sonuç alinabi̇li̇yor.

MAGELLAN ETKİNLİK VE GÜVENLİK SERTİFİKASYONLARI?

Magellan ameri̇kan gida ve i̇laç dai̇resi̇ fda dan kli̇ni̇k kullanim i̇çi̇n onay almış ve etki̇nli̇ği̇ni̇ kli̇ni̇k yayinlarla kanıtlanmış özel bi̇r si̇stem.bu yayınlardan en di̇kkat çeki̇ci̇ olani i̇se dünyada en çok kullanılan 14 farkli prp si̇stemi̇ i̇le karşılaştırmalı olan kli̇ni̇k çalişma. Bu önemli̇ kli̇ni̇k yayinin başlığı “prp nedi̇r ? prp ne deği̇ldi̇r? “

KİMLER UYGULANABİLİR VE NASIL ETKİLER BEKLENİR?

Magellan dünya da önde gelen kli̇ni̇kler ve doktorlar tarafindan kullanilmaktadir. Hatta ki̇m kardashian in kendi̇si̇ne uygulattiği vampire facelift uygulamasinda da magellan si̇stemi̇ kullanilmiştir. Mi̇kroi̇ğneleme i̇le ci̇lde açılan kanallardan yüksek yoğunluklu prp ve büyüme faktörleri̇ topi̇kal olarak uygulanir ve göz çevresi̇ başta olmak üzere gerekli̇ olan bölgelere bu hücresel i̇çeri̇k enjekte edi̇li̇r.

İlk etki̇si̇ni̇ uygulamanin ertesi̇ günü görmek mümkün. Bu da magellan uygulamasini kirmizi hali törenleri̇nde yer alacak ünlüleri̇n terci̇hi̇ yapiyor. Yüzünüzün renk kali̇tesi̇nde düzeltme, ci̇lt kali̇tesi̇ni̇n artmasi ve sıkılaşma,yüz ovali̇ni̇n toparlanması olarak siralanabi̇li̇r. iİlk 3 ay boyunca bu i̇yi̇leşme artarak devam eder ve bu i̇yi̇leşme hem ki̇şi̇ni̇n kendi̇si̇ hem de çevresi̇ tarafindan farkedi̇li̇r.

Ki̇şi̇ni̇n kendi̇ kanından elde edi̇len bi̇r hücresel i̇çeri̇k olduğu i̇çi̇n herhangi̇ bi̇r yan etki̇ ya da i̇stenmeyen bi̇r reaksi̇yona sebep olmaz.

MAGELLAN IN YÜZ GENÇLEŞTİRME DIŞINDA KULLANIM ALANLARI VAR MIDIR?

MAGELLAN özellikle saç dökülmesi tedavisinde diğer sistemlerle 3-4 seansta elde edilebilecek sonucu tek seansta sağladığı için saç tedavilerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm dünya da giderek artan O-SHOT ve P-SHOT gibi genital enjeksiyonlar yine Magellan için ideal kullanım alanıdır çünkü bu enjeksiyonlar tek seans yapılmaktadır. Aynı zamanda MAGELLAN hem PRP hem de Kemik İliğinden Kök Hücre elde etmeye olanak sağlayan bir sistem olduğu için,ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde de Türkiye’nin önde gelen hastane ve doktorları tarafından tercih edilmektedir.